AKTUELT

16. november 2021

Spørreundersøkelse om kulturminner

Nord-Troms museum samarbeider med Kvænangen, Nordreisa, Gáivuotna – Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune om et forprosjekt for å vurdere etableringen av et kompetansesenter for bygningsarv og […]
22. oktober 2021
to kvinner sitter i utstillingsrom

Nytt prosjekt om romanifolk/tatere på Nord-Troms museum

Nord-Troms museum har fått 210 000,- i prosjektmidler fra Kulturrådet. I samarbeid med Ingvild Larsen skal NTRM og Marianne Bilden jobbe med et prosjekt om romanifolk/tatere i […]
21. september 2021
Morten Jentoft utenfor Lefortovofengselet i Moskva

Foredrag ved Morten Jentoft

Velkommen til foredrag på Halti tirsdag 28. september. Journalist og forfatter Morten Jentoft forteller om Frode Berg saken og hvordan denne etterretningsskandalen preger forholdet mellom Norge […]